top of page


Utbildningar:

 • Ortopedisk manuell terapi - OMT 3.
 • Rygg och nack behandling, medicinsk massage
 • Psykosomatisk och psykomotorisk fysioterapi .
 • KBT (Kognitiv beteende terapi) och ACT (Acceptance and Commiment Therapy) .
 • Mindfulness instruktör i MBSR (Mindfulness based stress reduction)
 • Skolpsykologi och pedagogik.
 • Rörelse och dansterapi
 • Diplomerad massör
Behandlingsmetoder:

 • Psykomotorisk fysioterapi: samtal, taktil massage/taktil beröring
 • OMT - rygg och nack behandling
 • Hälsosamtal utifrån salutogen perspektiv, inspirerat av KBT, ACT, mindfulness, träning och hälsosamt leverne
 • Avspänning
 • Gratis telefonrådgivning för inskrivna patienter

Jag har lång erfarenhet av att behandla:


Fibromyalgi,stressrelaterade tillstånd,huvudvärk,sömnbesvär

Utmattning,spänningar i rygg och nacke,muskelvärk

Psykosomatiska besvär mm


Intressant läsning

 • Mindfulness i vardagen, Ola Schenström
 • Behandla dig själv med sjukgymnastik.Linus Johansson
 • Tid att leva.Fredrik Livheim m.fl.
 • Lyckofällan.Russ Harris
 • Pema Chödrön. When things fall apart
 • Handbok för oglada, Lars Ström, Per Carlbring
 • Att leva med smärta, Rickard Wicksell
 • Den högkänsliga människan, Elaine N. Aron
 • ADHD hjälpen, För ett liv i balans, Katarina A. Sörngård
 • HBTQ psykologiska perspektiv och bemötande, Tove Lundberg mm
 • De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem, Arthur Freeman, Rose Dewolf
 • Leva med tinnitus, Vendela Zetterqvist mm
 • Tänk om jag är sjuk! Fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi,Erik Hedman, Johanna Linde mm
 • Tom Falkenstein.Den högkänsliga mannen.HSP
 • Giorgio Grossi & Kerstin Jeding.Vägen ur utmattningssyndrom
 • Lugn och beröring, Kerstin Uvnäs Moberg
 • Autism handboken. Katarina A.Sörngård
 • Känslor som kraft eller hinder, en handbok i känsloreglering. Hanna Sahlin, Elizabeth Malmquist
 • Mindful self-compassion. Kristin Neff, Christopher Germer
bottom of page